PALMİYE HOTEL KALİTE POLİTİKASI

Misafirlerimizi odak noktası kabul ederek uygun hizmetlerin planlanıp sağlanması ve Palmiye Otel markasına bağlı misafirler yaratmak Palmiye Hotel varoluş amacını ortaya koymaktır.

Palmiye Hotel olarak;

Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde iş güvenliği ilkelerinin uygulanması, güvenli çalışma ortamı sağlanması, çevreye eklilerini öngörmeyi ve önlemlerin alınması, çevre bilincinin arttırılması ve biyolojik çeşitliliğin korunması, enerji tüketimimizin tasarım, donanım ve hizmetlere verimlilik temelinde yönetilmesi esastır.

Tüm bu faaliyetler için belirlenen hedefler doğrultusunda kaynakları sağlamayı, iyileştirmeyi, ilgili ulusal yasalar ve uluslararası gereklilikleri yerine getirmeyi, iş güvenliği risklerini azaltmayı, çalışan ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı bulunduğumuz bölgelerde çevre için ortak faydalar sağlamayı taahhüt ediyoruz.